Detalji projekta

Vukovar

Izgradnja spojeva postojećih ispusta na novi kolektor

  • Lokacija: Vukovar