Detalji projekta

Vodoopskrba i odvodnja aglomeracije Petrinja

  • Lokacija: Petrinja