Detalji projekta

Podmorski ispust

Podmorski ispust otpadnih voda naselja Premantura

  • Lokacija: Premantura