Detalji projekta

Obnova župne crkve Blažene Djevice Marije u Mahičnu

  • obnova tornja zvonika
  • obnova krova svetišta
  • obnova sakristije sa pokrovom crkve
  • obnova pročelja crkve
  • hortikulturno uređenje okoliša