Detalji projekta

Crkva Bl. Djevice Marije, Remete

  • Stabilizacija i obnova krova lađe i svetišta
  • Rekonstrukcija drvenog tokareno-oslikanog stropa crkvene lađe i sanacija nosive konstrukcije stropa
  • Izvedba zaštitne nadstrešnice