Centrogradnja d.o.o.

Preko 25 godina iskustva

Tvrtka Centrogradnja d.o.o. osnovana je  1990. godine, a bavi se izgradnjom objekata niskogradnje, visokogradnje , kao i obavljanje poslova zaštite i sanacije kulturnih dobara pod zaštitom Ministarstva kulture.

Stručno osoblje

Zapošljava prosječno 60 radnika građevinske struke (zidari, tesari, armirači, strojari, vozači kamiona) kao i tehničko osoblje (inženjeri i tehničari građevinske i strojarske struke).

Reference

Tvrtka je stekla iskustvo u gradnji objekata različitih namjena poslovnih i javnih, a u poslovno tehničkoj suradnji sa nizom tvrtki specijaliziranih  za specifične vrste  radova.

Reference

Niskogradnja

-Izgradnja tlačno gravitacijskih cjevovoda i crpnih stanica Podsustava Kumenat i dijela Podsustava Biograd
-Izgradnja tlačno, oborinskih i gravitacijskih kanala sustava kanalizacije dio Podsustava Pakoštane i Crvena Luka
-Izvođenje radova izgradnje kanalizacije i vodovoda u ul. Vladka Mačeka u Karlovcu
-Izgradnja gravitacijskih cjevovoda dijela Podsustava Turanj
-Izgradnja gravitacijskih cjevovoda dijela Podsustava Biograd
-Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda kopno- otok Vrgada i vodospreme kapaciteta 1020 m3
-Podmorski ispust pročišćenih otpadnih voda – Sukošan-Bibinje
-Izgradnja, dobava i montaža crpnih stanica (12 komada) u Ogulinu
-Izgradnja crpne stanice “Donje Mrzlo Polje – Duga Resa”
-Izgradnja dijela sustava javne odvodnje u Lokvama
-Izgradnja kanalizacijskog sustava odvodnje priobalja Općine Dobrinj – III faza
-Izgradnja spojeva postojećih ispusta na novi kolektor u Vukovaru
-Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji i održavanju lukobrana (gata) i lučkog iskopa pripadajućeg akvatorija u Pakoštanima
-Izgradnja oborinske odvodnje i rekonstrukcija Zadarske ulice u Biogradu n/m
-Izgradnja kanalizacijskog sustava otoka Pašmana
-Radovi na izgradnji spojnih cesta 1 i 2- modernizacija HŽ u Vrpolju
-Izgradnja mjernih mjesta za determinaciju protoka vode – sanacija gubitka vode – 36 mjesta na javnoj vodoopskrbnoj mreži grada Zagreba
-Izgradnja kolektorske mreže s pripadajućim crpnim stanicama podsustava Sv. Petar
– I.faza i dijela mreže u Biogradu-građevinski i montažerski radovi
-Izgradnja vodoopskrbe i rekonstrukcija kanalizacije u Dubrovačkoj ulici u Karlovcu-II dio
-Izvođenje radova na infrastrukturi radne zone-Cestarska kuća-II faza u Senju
-Podmorski ispust otpadnih voda naselja Premantura
-Izgradnja vodovoda Okić-visoka zona, 1. etapa
-Rekonstrukcija kanalizacije i izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u dijelu Domjanićeve  ulice 2. dio u Karlovcu
-Rekonstrukcija opskrbne mreže u ulicama Andrije Kačića Miošića, sv. Franje Asiškoga, dijelu Ulice Ilije Bošnjaka i dijelu Ulice Ive Lole Ribara u Metkoviću
-Izgradnja kanalizacijskog sustava Biogradske rivijere-Podsustav naselja Drage-II faza i podsustav servisne zone naselja Pakoštane-Općina Pakoštane
-Izgradnja- rekonstrukcija sanitarne kanalizacije i pratećih vodovoda gradskog područja Gornji Zamet/Zona Z-2i Z-3, Donja Drenova/Sjevernio dio, Murini i rekonstrukcija CS Kostabela s pripadajućim cjevovodima u Rijeci
-Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe, rekonstrukcija i izgradnja sustava odvodnje aglomeracije Petrinja

      

Visokogradnja

-Izvođenje radova na izgradnji proizvodnog pogona „KGK“ i „KONTAL“u poduzetničkoj zoni Logorište, Karlovac Građevinsko obrtnčki radovi na TS 35/10 kV Generalski Stol
-Izvođenje građevinsko- obrtničkih radova na izgradnji poslovne građevine-proizvodne hale Kontal u poduzetničkoj zoni Logorište u Karlovcu
-Izgradnja tipizirane Lidl trgovine prehrambenim proizvodima u Karlovcu, F143
-Građevinsko obrtnički radovi na adaptaciji i uređenju zgrade Sveučilišta u Zadru
-Izgradnja stambeno poslovne građevine oznake D13 u naselju Sopnica Jelkovec u Sesvetama
-Izgradnja tipizirane Lidl trgovine prehrambenim proizvodima u Karlovcu,F143 i F177, sa manipulativno parkirnim platoima ukupne površine 2200 m2
-Izgradnja tipizirane Lidl trgovine prehrambenim proizvodima u Splitu, F130, sa manipulativno parkirnim platoima ukupne površine 2200 m2
-Izgradnja tipizirane Lidl trgovine prehrambenim proizvodima u Rijeci , Osječka 67 b, F180, sa manipulativno parkirnim platoima
-Izgradnja tipizirane Lidl trgovine prehrambenim proizvodima u Rijeci ,Pećine, F216, sa manipulativno parkirnim površinama. Građevinsko-obrtnički radovi na dogradnji tipizirane Lidl trgovine u Zagrebu,Donje Svetice i Oreškovićeva ulica ,
-F 102 i F135 Građevinsko-obrtnički radovi na uređenju I kata u postojećoj poslovnoj zgradi Lidl Samobor F191
-Građevinsko-obrtnički radovi na dogradnji tipizirane Lidl trgovine u Labinu, F 124 (Radovi rušenja i dogradnje objekta).
-Izvođenje građevinsko obrtničkih i instalaterskih radova na poslovno proizvodnoj zgradi Agro Rijeka, uključujući izgradnju praonice hladnjača, portirnice i trafostanice
-Izgradnja i uređenje manipulativnih površina i parkirališta sa pripadajućom infrastrukturom, u Industrijskoj zoni Kukuljanovo.
-Izgradnja glavnog vodnogospodarskog laboratorija Hrvatskih voda u Hruščici
-Rekonstrukcija postojeće vojarne Bana Josipa Jelačića u Studentski dom u Karlovcu
-Izvođenje radova na uspostavi promatračnica za ptice na području delte Neretve-NIP-01-20
-Radovi na stalnom graničnom prijelazu za pogranični promet Podprolog
-Adaptacija prostora zgrade bivšeg računskog centra u Karlovcu
-Izgradnja apartmana u Dragama – sedam zgrada

  

Kulturno dobro

-Sanacija stolarije i obnova rustikalne fasade na zgradi Županijskog suda u Zadru
-Izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na adaptaciji i uređenju zgrade Sveučilišta u Zadru
-Sanacija objekta i zvonika crkve sv. Ivana Boska, Podsused
-Stabilizacija i obnova krova lađe i svetišta crkve Bl.Djevice Marije, Remete
-Rekonstrukcija drvenog tokareno-oslikanog stropa crkvene lađe i sanacija nosive konstrukcije stropa Crkve Blažene Djevice Marije, Remete
-Izvedba zaštitne nadstrešnice na objektu crkva Blažene Djevice Marije, Remete
-Restauracija zidne plastike i kovane dekoracije južnog prolaza, Prva hrvatska štedionica Oktogon, Ilica 5, Zagreb
-Izvođenje kiparsko restauratorskih radova na obnovi pročelja i krovova prolaza palače prve hrvatske štedionice Oktogon
-Izvođenje radova na obnovi pročelja palače KULMER – obnova rustikalne fasade
-Obnova rustikalnog pročelja na stambenoj građevini Prilaz Đure Deželića 32
-Obnova rustikalnog pročelja stambene građevine Tituša Brezovačkog 4
-Obnova rustikalnog pročelja stambene građevine na uglu ulica Freudenreichova 3 –Matoševa
-Obnova pročelja gradskog kazališta Zorin dom u Karlovcu
-Uređenje pozornice gradskog kazališta Zorin dom u Karlovcu
– Prenamjena vojnih objekata u Radićevoj ulici – rekonstrukcija i dogradnja bivše vojarne u turističko-ugostiteljsku školu.
-Rekonstrukcija postojeće vojarne Bana Josipa Jelačića u Studentski dom u Karlovcu
-Obnova župne crkve Blažene Djevice Marije u Mahičnu (obnova tornja zvonika, krova svetišta i sakristije sa pokrovom crkve u Mahičnu , obnova pročelja crkve i hortikulturno uređenje okoliša)
-Župa Netretić – obnova crkve u Zadobarju

  

Nekretnine

Apartmani Drage

Drage se nalaze na pola puta između Zadra i Šibenika. Mirno i tiho dalmatinsko mjesto i na prvi pogled osvajaju prirodnošću ambijenta.

Ul. Zagrebačka 43, 23211, Drage

Servis vozila

U svom  vlasništvu ima svu potrebnu građevinsku mehanizaciju za izgradnju građevinskih objekata kao i vlastiti servis vozila za popravak radnih strojeva i teretnih vozila za vlastite potrebe i za potrebe drugih poduzeća.

 

Kontakt tel: 047 651 253

Kontaktirajte nas

Centrala – Zagreb

    • 2.Plemićko 12, 10090 Zagreb
    • 01 3464 889
    • 01 3455 300
    • 01 3464 889

Ured – Karlovac

Ured – Biograd na Moru